Oryantasyon Eğitimleri Tamamlandı

1. Dönem ekibinin oryantasyon eğitimlerini tamamlanmıştır.Eğitimde ekibe öncelikle oyun yazılımlarının genel işleyiş sistemi anlatılmıştır.

Oyun yazılımlarının MVC modelindeki yapısı, ana döngü, root sınıflar, canvas sistemi ve oyun yazılımcılığındaki spritesheet ve tileset gibi ortak terimler örneklerle gösterilmiştir. Oyun geliştiriciliğine giriş aşamasını takiben, eğitime uygulamalı çalışmalarla devam edilmiştir.

Uygulamalı eğitim aşamasında, Gamelab Istanbul tarafından eğitim amaçlı olarak geliştirilen NgdroidApp framework kullanılmıştır. İlk etapta yeni bir oyun projesi oluşturulmuştur. Daha sonra ekranda bir oyun sahnesi hazırlanarak animasyonlar geliştirilmiştir. Kullanıcı girişi ve çarpışma kontrolünün geliştirilmesi ile devam eden uygulamalı eğitim; puanlama, zamanlama ve menü sistemlerinin eklenmesi ile devam etmiştir.

Eğitimin son aşamasında, ekibe geliştirici konsolunun ve logların yazılım geliştirmede nasıl kullanıldığı yine uygulamalı olarak öğretilmiştir. Ekip üyelerinin kendilerine verilecek görevleri kendi başlarına geliştirebilmeleri için kullanabilecekleri yazılım araçları ve Gamelab Istanbul içerisindeki çalışma sistemi tanıtılarak oryantasyon eğitimi tamamlanmıştır.

Ekibe verilecek ilk iş programları hazırlanmıştır. Bu haftadan itibaren ekip üyeleri gerçek oyun kodları üzerinde çalışmaya başlayacaklardır.