Gizlilik Sözleşmesi

Gamelab Istanbul gizlilik sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 01.06.2018 tarihinde, bu tarih ve sonrasında http://gamelab.istanbul sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar için geçerlilik kazanır. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu gizlilik sözleşmesinde belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz.

Kullanıcı Hesabının Güvenliği

http://gamelab.istanbul’a giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi oluştururken benzersiz numaralar, harfler ve özel karakterler kullanmanızı ve sizden başka kimsenin tahmin edemeyeceği nitelikte olmasını tavsiye ediyoruz. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifrenizi kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz, rezervasyon bilgileriniz gibi önemli verilerin üçüncü kişiler tarafından kontrol edilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, şifrenizi değiştirmelisiniz.

Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması

Gamelab Istanbul'a ait web sitelerini kişisel bilgilerinizi bırakmadan ziyaret edebilirsiniz. Gamelab Istanbul web sitelerine üye olarak, talep yoluyla, iş veya staj başvurusunda bulunmak suretiyle kayıt bırakmanız durumunda anonim kullanıcı olmaktan çıkarsınız. Bu noktadan itibaren bilgilerinizin Nitra Oyun Yazılım Ltd. Şti.'ne aktarılmasına ve saklanmasına onay vermiş olursunuz. Nitra Oyun Yazılım Ltd. Şti.'nin kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;

- Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;
- Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Gamelab Istanbul Kullanıcı Sözleşmesi'ni uygulamak;
- Nitra Oyun Yazılım Ltd. Şti. ve grup şirketlerine ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek;
- Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır)
-Uyuşmazlıkları ve sitedeki aksaklıkları çözümlemek;

Çerezler

Gamelab Istanbul'a ait web sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar olan çerezleri kullanmaktayız. Kullanıcılar dilerlerse çerezleri kabul etmek istemeyecek şekilde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Güvenlik

Gamelab Istanbul sitesiyle paylaştığınız kişisel bilgiler yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (SSL, kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.

Gamelab Istanbul'a aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Telefon: +90 212 422 50 07
E-Mail: info@gamelab.istanbul
Adres: KÜGİM Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Halkalı Merkez Mahallesi, Fatih Cd. No:90 34303 Küçükçekmece İstanbul


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli ziyaretçimiz,


Bizlerle paylaştığınız her türlü bilginiz, Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hükümlerine uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, işlenmekte, saklanmakta ve size sunulan hizmetin niteliğine göre yurtdışında ve/veya yurtiçinde aşağıda açıklanan üçüncü kişilere aktarılmakta ve güvende tutulmaktadır.

Şirketimiz; iş ve staj başvurusunda bulunmanız, görevlendirileceğiniz projenin kamu kurumları tarafından desteklenen bir proje olması ve ilgili kamu kurumunun proje için güvenlik araştırması yapma zorunluluğunun bulunması durumunda, kişisel verilerinizi ilgili kamu kurumuna aktarabilecektir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve kişisel verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri almaktadır. Şirketimiz ayrıca, kişisel verilerinize yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve kişisel verilerinizin toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel verilerinize erişim sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşme yapılmış gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşme yapılmış yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.

Siz ziyaretçilerimiz Kanun kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme;
- Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
- Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirketimiz’e sitemizin İletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Nitra Oyun Yazılım Ltd. Şti.
Tescilli Markası: Gamelab Istanbul
Mersis No: 0631066072300015