Eğitimler

Gamelab Istanbul tarafından; üniversitelerde, çeşitli kamu kurumları nezdinde ve kendi staj programlarımızda her sene Türkiye’nin dört bir yanından gelen ortalama 500 mühendislik öğrencisine programlama eğitimi verilmektedir.

Yürütülen çalışmalarda, mühendislik öğrencilerinin önemli bir kısmının bilgisayar programcılığı ile üniversiteye girdikten sonra tanıştığı ve üniversitede öğretilen başlangıç seviyesindeki yazılım bilgisiyle mezun olduğu gözlemlenmektedir. 23-24 yaşında giriş seviyesindeki programcılık bilgisiyle iş hayatına atılan genç mühendislerimiz global yazılım sektöründe meslektaşlarıyla yarışmakta güçlükler yaşamakta ve global teknoloji birikimine üst düzey katkı yapmakta zorlanmaktadır.

Tüm bu gözlemler ve deneyimler ışığında, Gamelab Istanbul yönetimi tarafından daha erken yaştaki gençlerimize yönelik çalışmalara ağırlık verilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede oyun programlama eğitimleri seti oluşturulmuştur. Eğitimlerde bir taraftan oyun programlamayı öğretirken, esas itibariyle, bilgisayar programlamayı öğretmek ve uzun vadede üst düzey yazılımcılar yetiştirmek hedeflenmektedir.