Staj Programımız

Gamelab Istanbul oyun motorları geliştirmektedir. Türkiye'nin devletten ar-ge desteği almaya hak kazanan ilk oyun yazılım firmasıdır. Ekibimiz 2007 yılından bugüne kadar 28 mobil oyun yayınlamış ve bunlar için 13 adet farklı özelliklerde oyun motoru geliştirmiştir. Oyun motoru programlama faaliyetlerinin yanında, çeşitli kamu kurumları nezdinde; üniversite öğrencilerine, gençlere, çocuklara ve halka açık oyun kodlama eğitimleri verilmektedir.

Gamelab Istanbul staj programı 1 hafta süren bir ön eğitim turu ile başlamaktadır. Ön eğitimde yazılımcı öğrencilere kendi motoruna sahip örnek bir mini oyun yazdırılmaktadır. Tasarımcı öğrencilere ise Photoshop ve 3ds Max programları ile modelleme, doku hazırlama ve animasyon eğitimleri verilmektedir. Ön eğitimden sonra öğrenciler devlet kurumları tarafından desteklenen resmi ar-ge projelerinde ar-ge ekip üyesi olarak görevlendirilmektedir. Yazılımlarda C++ ve Java dilleri kullanılmaktadır. Resmi ar-ge ekip üyesi oldukları için öğrencilerin isimleri ve yürüttükleri işler TÜBİTAK, KOSGEB gibi devlet kurumlarına düzenli olarak raporlanmaktadır. Ekip çalışması süresince Git Sistemi, takım yönetimi, programcılar için Photoshop'a giriş gibi çeşitli işbaşı eğitimler ve seminerler verilmeye devam edilmektedir. Staj sonunda öğrencilere birer staj sertifikası takdim edilmektedir.

Gamelab Istanbul staj programı; ön eğitimleri, resmi ar-ge çalışmaları ve sertifikasyon sistemiyle dünyanın en güçlü staj programlarından bir tanesidir.

A. STAJ PROGRAMI

1. ÖN EĞİTİMLER

Gamelab Istanbul nezdinde yürütülen tüm çalışmalar öğrenciler ile birlikte yürütülmektedir. Oyun motoru yazılımları ileri düzey bir uzmanlık alanı olduğu için öğrencilere staja katıldıkları ilk hafta ön eğitimler verilmektedir. Yazılım öğrencilerine verilen eğitimlerde kendi motoruna sahip örnek bir mobil oyun yazdırılmaktadır. Tasarım öğrencilerine ise 3ds Max ile modelleme, doku ve animasyon eğitimleri verilmektedir.

 

Öğren-Yap-Öğret

Oyun geliştirme işi öğrencilerin sevdikleri ve ilgi gösterdikleri bir alan olduğu için, kadromuzda birden çok dönem görev alan birçok arkadaşımız bulunmaktadır. Öğrenciler zaman geçtikçe yürüttükleri görevlerde iyice ustalaşmakta ve uzmanlaşmaktadır. Yeni başlayan stajyer öğrencilere verilen ön eğitimler işlerinde uzmanlaşan eski öğrencilerimiz tarafından verilmektedir. Eğitim vermek, öğrencinin bilgi seviyesini çok üst düzey bir seviyeye ulaştırmaktadır. Edinilen bilgiler öğrenciden öğrenciye öğretilerek ekibin gelecek kuşaklarına aktarılması suretiyle bilgi kaybı da minimize edilmektedir. 2007 yılından bu yana düzenli olarak yürütülen ve oldukça kurumsallaşan bu öğrenciden öğrenciye bilgi aktarımı metodolojisi ekibimiz içerisinde Öğren-Yap-Öğret olarak tanımlanmaktadır.

Üst düzey yönetimimiz sistemin düzgün işlemesini ve öğrencilerin görevlendirilecekleri resmi ar-ge projesine üst düzey katkı sağlayacak derecede uygulamalı bilgi almasını sağlamaktadır.

 

2. AR-GE EKİP ÜYELİĞİ

Ön eğitimlerin tamamlanmasından sonra, öğrenciler devlet destekli ar-ge projelerinde görevlendirilmekte ve staj programlarının sonuna kadar resmi ekip üyesi olarak bu proje ekiplerinde görev yapmaktadır. Ar-ge projelerimiz daha başvuru aşamasında öğrencilerle beraber yürütüleceği belirtilerek onay alınmış projelerdir. Projelerin ilerleyişi devlet kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Denetlemelerde öğrencilerin isimleri, öğrenim bilgileri ve ekip içerisinde yürüttükleri işler tek tek incelenmekte ve ilgili devlet kurumlarına raporlanmaktadır.

Geleneksel firmalarda, staj yapan öğrenciler firmanın ana kadrosunun yürüttüğü işlerde çok fazla görev alamamaktadır. Gamelab Istanbul'un inovatif çalışma sisteminde ise, öğrenciler normal faaliyetin dahi ötesinde, resmi ar-ge projelerinde görevlendirilmektedir. Bu projelerin ekip liderliklerini de ekibimiz içerisinde ileri aşamalara ulaşmış öğrenciler yürütmektedir. Genel olarak değerlendirmek gerekirse, ar-ge projelerimiz öğrenciler tarafından yürütülen ve geliştirilen ar-ge projeleridir. Bu nedenle Gamelab Istanbul'u öğrencilerin çalıştığı ve yönettiği bir yüksek teknolojisi firması olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.

 

3. SERTİFİKALANDIRMA

Staj programının sonunda öğrencilere yüksek lisans ve iş başvurularında kullanabilmeleri için İngilizce olarak hazırlanmış birer sertifika verilmektedir. Sertifikaların dereceleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

1. derece: Oyun yazılımcısı sertifikası, Grafik tasarımcısı sertifikası, Oyun tasarımcısı sertifikası veya Halkla ilişkiler görevlisi sertifikası

2. derece: Laborant sertifikası

3. derece: Kıdemli laborant sertifikası

4. derece: Takım lideri sertifikası

5. derece: Kıdemli takım lideri sertifikası

6. derece: Birim yöneticisi sertifikası

7. derece: Kıdemli birim yöneticisi sertifikası

8. derece: Ürün yöneticisi sertifikası

9. derece: Kıdemli ürün yöneticisi sertifikası

Öğrencinin Gamelab Istanbul ekibinde staja katıldığı her staj döneminde, öğrenciye daha önceden sahip olduğunun bir üst seviyesindeki sertifika verilmektedir.

Kış dönemlerine (1. ve 2. dönemler) katılan öğrencilerden haftada 4 ve 5 gün ekipte görev yapanlara dönem sonunda 2 seviye kıdem verilir. İşgünü sayısı cinsinden hesaplandığında, bir dönemde çift kıdem alabilmek için en az 56 işgünü ve daha fazla görev yapmış olmak gerekmektedir.

Gamelab Istanbul'da staja başlamadan önce bir kamu kurumu nezdinde düzenlenen eğitimlerde Gamelab Istanbul ekibinden eğitim almış öğrenciler, Gamelab Istanbul stajının 1. derecesini tamamlamış sayılmaktadır.

Öğren-Yap-Öğret sisteminde eğitim verebilmek için en az Laborant Sertifikası'na sahip olmak gerekmektedir.

Yurtdışı oyun firmalarına öğrenci özgeçmişinin gönderilmesi için, öğrencinin en az Kıdemli Laborant Sertifikası'na, 3.00 üzeri not ortalamasına ve akıcı bir İngilizce'ye sahip olması gerekmektedir.

Takım Lideri Sertifikası'na sahip olup staja devam eden öğrencilere Gamelab Istanbul kartviziti tahsis edilmektedir.

Seviye Tespiti: Gamelab Istanbul yönetimi gerekli gördüğü takdirde sertifika vermeden önce öğrenciye seviye sınavı yapabilir. Sınavın başarısız olması durumunda öğrenciye bir üst sertifika verilmez, daha önceden sahip olduğu sertifikanın tarihleri güncellenir. Henüz ilk seviyede ise, staj programına katılım sertifikası verilir. Üst sertifikayı alamayan öğrenciler bir sonraki dönem öncelik haklarını kaybederler.

Kıdem Tamamlama: Önlisans öğrencileri en fazla Kıdemli Takım Lideri sertifikası alabilir. Şu kadarla ki, öğrenci staja devam eder ve ileri bir tarihte dikey geçiş sınavını kazanırsa, arada tamamladığı üst derecelerin hepsinin sertifikası verilerek kıdemi tamamlanır.

 

B. STAJ YERİ

Stajyerlerimiz Gamelab Istanbul'un Esentepe Mah./Şişli'de bulunan merkez ofisinde görev yapmaktadır. Açık ofis adresimiz iletişim sayfasında yer almaktadır.

Yaz dönemlerinde, kendi ofislerimizin haricinde, stratejik işbirliği yürüttüğümüz üniversiteler tarafından bilgisayar laboratuvarları tahsis edilebilmektedir. Bu nedenle genel olarak yaz gruplarındaki staj kadromuz kış gruplarına nispeten daha yüksek olmaktadır.

 

C. ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ

1. GLISTENGINE OYUN VE UYGULAMA MOTORU

GlistEngine bilgisayar programlarının, mobil uygulamaların, yapay zeka uygulamalarının, 2 ve 3 boyutlu oyunların geliştirilmesini sağlamaktadır. Ekip içi eğitimlerde ve tüm programlama eğitimlerimizde kullanılmaktadır. C++ dilinde yazılmış profesyonel bir yazılım geliştirme aracıdır.

 

2. MARTYR 3D FPS OYUNU

C++ dilinde geliştirilen FPS türünde bir bilgisayar oyunudur. Oyun alanında staj yapay öğrencilerimiz bu ürünün geliştirilmesinde çalışmaktadır. Oyun GlistEngine Oyun Motoru üzerinde geliştirilmektedir.

 

3. DATUXA VERİ ANALİZİ YAZILIMI

Yapay zeka destekli olarak veri analizi yapılmasını sağlayan bir bilgisayar yazılımıdır. Yapay zeka eğitimlerimizden gelen öğrencilerimiz bu ürünün geliştirilmesinde görev almaktadır. C++ dili ile geliştirilmektedir. GlistEngine Oyun ve Uygulama Motoru üzerinde geliştirilmektedir.

 

4. KODLAMA EĞİTİMLERİ

Gamelab Istanbul olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşları nezdinde oyun programlama eğitimleri vermekteyiz. Bu eğitimlere ileri seviyelere ulaşmış stajyer öğrencilerimiz eğitmen olarak atanmaktadır.

Kurum dışında yürütülen eğitimlerde görevlendirilebilmek için en az Gamelab Istanbul Takım Lideri Sertifikasına sahip olmak ve daha önce Öğren-Yap-Öğret sisteminde eğitim vermiş olmak gerekmektedir.

 

5. DİĞER FAALİYETLER

Oyun motoru geliştirme konusunda üniversitelerde ve kamu kuruluşlarında seminerler vermekte ve çeşitli etkinliklere katılmaktayız.

 

 

D. EKİPLERİMİZ

Gamelab Istanbul kadrosunda temel olarak 3 ekip bulunmaktadır. Bunlar Taso ekibi, Kendi Oyunum ekibi ve DEVGIRLS ekibidir.

Taso ekibi, Google Play'de de yer alan Taso 18 isimli 3 boyutlu futbol oyununun motor yazılımının ve tasarımının geliştirilmesi işlerini yürütmektedir.

Kendi Oyunum Ekibi, eğitimsel amaçlarla hazırlanmış olan Kendi Oyunum Oyun Motoru'nun geliştirilmesi faaliyetini yürütmektedir.

DEVGIRLS ekibi, Gamelab Istanbul kadrosunun kadın-erkek dağılımını pozitif yönde etkilemek ve yazılım sektöründe kadınlarımızın aldığı payı yükseltmek amacıyla kurulmuş bir ekiptir. Ekip kadrosunda yazılımcı, tasarımcı ve halkla ilişkiler görevlisi kız öğrencilerimiz yer almaktadır. DEVGIRLS kadrosuna katılacak öğrenciler özel olarak seçilmektedir. Teknik bilgi olarak son derece güçlü ve kendi içerisinde birbirine çok bağlı bir ekiptir.

 

E. STAJ DÖNEMLERİ

Gamelab Istanbul kadrosunda İstanbul'un ve Türkiye'nin birçok farklı üniversitesinden, farklı bölümlerden, farklı sınıflarda öğrenciler bulunmaktadır. Tüm okulların ve bölümlerin zorunlu staj programları ayrı özellikler göstermektedir. Daha önce bahsedildiği üzere Gamelab Istanbul'da staj yapan öğrencilere özel eğitimler verilmektedir. Doğal olarak bu eğitimlerin staja her katılan öğrenciye ayrı ayrı verilmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle Gamelab Istanbul staj programının kendi dönemleri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin kendilerine uygun staj dönemine başvurmaları ve katılmaları gerekmektedir.

Gamelab Istanbul'da yılda 3 staj dönemi bulunmaktadır.

1. dönem, üniversitelerin güz dönemi boyunca süren 14 haftalık bir dönemdir. Bu dönemde staja katılacak öğrencilerin haftada en az 2 gün staja gelmeleri zorunludur. Staja gelinecek günler öğrencinin ders programına ve ofislerimizin müsaitlik durumuna göre beraberce kararlaştırılmaktadır. Mesai saatleri 09:00-17:00 arasındadır. %100 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Mesaiye geç kalınması durumunda öğrenci yarım gün yok sayılmaktadır.

2. dönem, üniversitelerin bahar dönemi boyunca süren 14 haftalık bir dönemdir. Bu dönemde staja katılacak öğrencilerin haftada en az 2 gün staja gelmeleri zorunludur. Staja gelinecek günler öğrencinin ders programına ve ofislerimizin müsaitlik durumuna göre beraberce kararlaştırılmaktadır. Mesai saatleri 09:00-17:00 arasındadır. %100 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Mesaiye geç kalınması durumunda öğrenci yarım gün yok sayılmaktadır.

3. dönem, yazın tamamını kapsayan 12 haftalık bir programdır. Öğrencilerin hafta içi 5 gün staja gelmeleri sorunludur. Staj yeri laboratuvar imkanlarına ve Gamelab Istanbul'un ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Mesai saatleri 09:00-17:00 arasındadır. %100 devam zorunluluğu vardır. Mesaiye geç kalınması durumunda öğrenci yarım gün yok sayılmaktadır.

Zorunlu stajı 30 günden fazla olan öğrenciler, teknoloji fakültelerinin öğrencileri ve 1 sömestr boyunca haftada 5 gün staj zorunluluğu olan diğer üniversite öğrencileri için staj programı öğrenci ile görüşerek düzenlenir. Bu durumdaki öğrencilerin staj başvurusu sayfamızdan ilgili dönemlere başvurması ve özel durumunu başvuru sayfasının en sonundaki "Ek Bilgi" kutucuğuna yazarak tarafımıza iletmesi gerekmektedir.

Devamsızlık sınırının aşılması durumunda öğrenci staj programından çıkartılır. Staj defteri imzalanmaz ve herhangi bir sertifika verilmez. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki dönem öncelik hakkını da kaybeder.

 

SUMMERCAMP

Yaz stajı dönemleri için Gamelab Istanbul'a büyük sayıda başvuru yapılmaktadır. Bu dönemlerde artan talebi karşılayabilmek için stratejik işbirliği yürüttüğümüz üniversitelerden ek bilgisayar laboratuvarları temin edilmektedir. Bu sayede yaz gruplarımızda kadromuz oldukça büyümektedir. Ülkemizin global IT sektöründeki yerinin güçlenmesine katkı sağlayabilmek hedefiyle yazın gerçekleştirdiğimiz ve yukarıda 3. dönem olarak bahsedilen staj dönemimiz Summercamp ismi altında yürütülmektedir.

Summercamp dönemlerimizde, olağan çalışmalarımızın yanında; sektörün önde gelen isimleri seminer, konuşma ve atölye çalışması gibi çeşitli etkinliklere davet edilmektedir.

Summercamp organizasyonu öğrencilerimizin oluşturduğu bir komite tarafından yönetilmektedir.

Summercamp'in isim ve ek etkinlikler dışında, eğitim ve iş programı açısından kış staj dönemlerimizden bir farkı bulunmamaktadır. Kış gruplarımızda olduğu gibi sadece zorunlu staj kapsamında öğrenci kabul edilmektedir.