İleri Düzey Oyun Programlama Eğitimi

İleri Düzey Oyun Programlama Eğitimi'nde C++ dili kullanarak 3 boyutlu oyunun nasıl programlandığı ve geliştirildiği öğretilmektedir.z


MOGE Eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcı ileri düzey oyun programlama eğitimine geçer. Android Studio ve C++ dili kullanarak 3b oyunun nasıl programlanacağı ve geliştirilebileceği öğretilmektedir. Gamelab Istanbul tarafından geliştirilmiş olan GlistEngine Oyun Motoru kullanılmaktadır. Eğitim başladığında sıfırdan bir proje açılır ve eğitim sonunda proje bitirilerek ürün çıkarılır.

Oyun Programlama kendine has karakteristik özellikleri olan özel bir uzmanlık alanıdır. Örneğin bazı oyunlarda işlemciye saniyede 200 trilyon adet işlem yaptırılmaktadır. Yüksek işlem miktarının sebep olduğu yavaşlama ve ısınma gibi sorunlar özel yazılımcılık teknikleri ile çözülmektedir. İleri Düzey Oyun Programlama Eğitiminde oyun motoru bizzat katılımcı tarafından geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle katılımcıya üst düzey programlama teknikleri öğretilmektedir. Eğitim sonunda katılımcının programcılık bilgisi en üst seviyeye çıkmaktadır. Bu çalışmalar katılımcılarımızın eğitim bitiminde iş hayatında karşılarına çıkabilecek her türlü uygulamanın üstesinden gelmesini sağlamaktadır.

Başvur