Oyun Programlamaya Giriş Eğitimi

Bu eğitim ile ortaokul ve lise öğrencilerine başlangıç seviyesinde oyun programlama eğitimi verilmektedir.

Oyun Programlamaya Giriş Eğitimi atölye ortamında bilgisayar programlamaya giriş bilgilerini ve bir mobil oyunun Android Studio ve Java dili kullanılarak nasıl geliştirilebileceği konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Eğitimin süresi 72 saattir. Eğitimde Gamelab Istanbul tarafından geliştirilmiş olan Ngdroidapp Oyun Motoru kullanılmaktadır.

Eğitimin müfredatı, Gamelab Istanbul tarafından verilen daha ileri seviyedeki eğitimler olan; mobil oyun programlama eğitimi (mope-1, mope-2, mope-3) ve ileri düzey oyun programlama eğitimi (mopi-1, mopi-2, mopıi3) eğitimlerinin başlangıç aşaması olarak tasarlanmıştır. Müfredatın temel hedefi katılımcıya oyun tabanlı olarak bilgisayar programlamayı öğretmektir.

Oyun Programlamaya Giriş Eğitimi’nin hedef kitlesi bilgisayar programlamayı bilmeyen ancak öğrenmeye meraklı ortaokul ve lise öğrencileridir. Hedef kitle üzerinde bugün kadar yürütülen çalışmalarda olumlu sonuçlar alınmıştır. Resmi öğretimde 11. sınıf öğrencilerine 1 yıl içerisinde (toplam 112 saatte) öğretilen bilgisayar programlama bilgisi, oyun programlamaya giriş eğitimi ile 6. sınıf öğrencilerine 72 saat içerisinde daha iyi seviyede öğretilebilmektedir. Bu başarının temel nedeni, düzenlenen eğitimde doğal öğrenme yönteminin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Eğitimin ilk 2 gününde bilgisayar programlamanın temellerini teorik olarak öğrenen öğrenci, kalan 6 gün boyunca öğrendiklerini bir oyun programlarken kullanmak suretiyle içselleştirmektedir. Böylece Oyun Programlama Eğitimi sadece oyun programlamayı öğretmekle kalmamakta, aynı zamanda genel olarak bilgisayar programcılığını da öğretmektedir.

 

Başvur