Öğrenci adına velisi başvuruyor ise, bu alana velinin adını ve soyadını giriniz.